Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎6 Shevat 5781 | ‎19/01/2021

Scroll to top

Top

biblia Irit Green

Tefilát haguéshem, sipúr lajág

15 Tishri 5778 (04/10/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תפילת הגשם / סיפור לחג תושבי הרובע היהודי שבעיר טבריה, היו מופתעים במידת-מה מהפמליה שהופיעה פתאום בעיר, בין יום-הכיפורים לחג-הסוכות. ימיו של היישוב היהודי המתחדש בטבריה לא היו מרובים. רק כעשרים וחמש … Leer más