Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎15 Iyyar 5782 | ‎16/05/2022

Scroll to top

Top

filisteos

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria

3 Heshvan 5776 (15/10/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בעקבות גילויים וממצאים חדשים מעלה פרופ’ גרשון גליל מהחוג למקרא באונ’ חיפה, כי פלשתין הקדומה השתרעה בשטחים שבצפון סוריה. למרבה ההפתעה הפלשתינים הקדומים שיתפו פעולה עם דוד המלך

Leer más