Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎2 Nisan 5783 | ‎24/03/2023

Scroll to top

Top

filisteos

Mimtsaím jadashím meidim al Plishtin hamikrait shehaytá bitsfon Suria

3 Heshvan 5776 (15/10/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בעקבות גילויים וממצאים חדשים מעלה פרופ’ גרשון גליל מהחוג למקרא באונ’ חיפה, כי פלשתין הקדומה השתרעה בשטחים שבצפון סוריה. למרבה ההפתעה הפלשתינים הקדומים שיתפו פעולה עם דוד המלך

Leer más