Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Av 5781 | ‎03/08/2021

Scroll to top

Top

Walter Zeev Laqueur

Hador heavud shel haprofesor Walter Zeev Laqueur

22 Adar 5778 (08/03/2018) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – לאקוויר נולד בברסלאו שבגרמניה (כיום ורוצלב שבפולין) למשפחה יהודית. ב-1938 עלה לאקוויר לארץ ישראל, היה עיתונאי בירושלים במלחמת השחרור. הוריו, שלא עלה בידם להגר, נספו בשואה. הוא חי בארץ בשנים 1938-1953 ולאחר … Leer más