Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Tishri 5784 | ‎03/10/2023

Scroll to top

Top

Taáruja be-Muzeón le-Omanút Israelit be-Ramat Gan shel osef mismajím finánsiyim mitkufát kum ha-mediná

Taáruja be-Muzeón le-Omanút Israelit be-Ramat Gan shel osef mismajím finánsiyim mitkufát kum ha-mediná


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – תערוכה חדשה וייחודית, שתיפתח הערב במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת גן, תציג מסמכים פיננסיים נדירים, ובהם מניות, אגרות חוב ופוליסות ביטוח, מהשנים שלפני קום המדינה ומהעשורים הראשונים אחרי הקמתה. מדובר בתערוכה של קבוצת ההשקעות «אינפיניטי־אילים», המבוססת על אוסף פרטי של בעל הקבוצה, איש העסקים אמיר איל, החושף אותו לראשונה לציבור הרחב. «האוסף נולד מאהבה להיסטוריה, ומה שיפה זה שיש פה חינוך פיננסי ממדרגה ראשונה: מהיכן הגענו ומה קרה כאן», אומר איל. «אנחנו הרי מתעסקים ביומיום עם ניירות ערך, אבל מתברר שזה לא רק קונים, מוכרים, יורד, עולה. יש תרבות שלמה שמסתתרת מאחורי זה, של האנשים עצמם. גם מבחינה אמנותית יש כאן ערך, שכן רבות מהמניות שבאוסף מעוטרות ומאוירות על ידי גדולי האמנים של בצלאל מאותן שנים”.