Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Tishri 5782 | ‎20/09/2021

Scroll to top

Top

Glückel von Hameln

Glückel von Hameln (1646-1724): hafeminístit hayékit harishoná

3 Adar 5780 (27/02/2020) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הזיכרונות שכתבה גליקל בת ליב )הידועה כגליקל האמל או גליקל פון האמלן( בלשון דיבורה, יידיש, הם תעודה היסטורית נדירה ומרתקת הפותחת לפנינו צוהר לעולמה של אישה יהודייה במאה השבע- עשרה. גליקל, שנולדה בהמבורג … Leer más