Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Sivan 5783 | ‎31/05/2023

Scroll to top

Top

Francesco Lotoro, noten haim lemusikaim shenirtzejú ba-Shoá

Francesco Lotoro, noten haim lemusikaim shenirtzejú ba-Shoá


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרנצי׳סקו לוטורו , במשך שנים מחפש מוסיקה של מלחינים שניספו בשואה.
כמלחין ומנצח , החליט לעבד , קטעי מוזיקה, במיוחד קלסית, של אלה שנרצחו על יד הנאצים, ולהאיר את זכרונם על ידי נגינת יצירותיהם. בפועלו הוא מחיה את יצירתם.
עבודתו זוכה לתמיכה רבה, במיוחד בישראל .
על אף שאינו יהודי מלאכתו נאמנה, והוא זוכה לברכת רבים