Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Tammuz 5784 | ‎23/07/2024

Scroll to top

Top

Ishá jazaká milifné 2600 shaná

Ishá jazaká milifné 2600 shaná


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אישה חזקה, גרסת בית ראשון: מי היו עליהנה בת גאל וסעריהו בן שבניהו? שני חותמות נושאי שמות עבריים נחשפו בתוך מבנה רחב ידיים מימי הבית הראשון בחפירות רשות העתיקות בחניון גבעתי שבעיר דוד
, בגן הלאומי סובב חומות ירושלים. «מציאת חותמות נושאי שמות עבריים מתקופת בית ראשון היא לא דבר שבשגרה, ומציאת חותם שהיה שייך לאישה, היא דבר נדיר עוד יותר», אומרים החוקרים