Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Av 5782 | ‎10/08/2022

Scroll to top

Top

Shoshélet Davidman shel aluféi ha-tenís be Israel, bein Berlín leWímbeldon

Shoshélet Davidman shel aluféi ha-tenís be Israel, bein Berlín leWímbeldon

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הטניס בישראל בשנות החמישים והשישים שוחק על מגרשי חימר בהיר, משטח מהיר יותר מהחימר האדום באירופה, מה שהתאים לסגנון משחקו של לזר. במגרש הביתי שלו, עליו נערכו כמעט כל התחרויות החשובות, הוא הוכיח כי ביכולתו להתמודד גם נגד הטובים ביותר. בין השאר ניצח שם את מרטין מאליגן, שנמנה על העשיריה הראשונה בדירוג העולמי ואף שיחק בגמר ווימבלדון 1962.