Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5781 | ‎23/04/2021

Scroll to top

Top

Acra

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím

15 Kislev 5776 (26/11/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחרי מאה שנות חיפוש נמצאה מצודת החקרא פתרון לאחת החידות הארכיאולוגיות הגדולות בהסטוריה של ירושלים: חוקרי רשות העתיקות מעריכים: מצאנו את שרידי החקרא – המצודה שבאמצעותה שלטו היוונים על בית המקדש … Leer más