Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Tishri 5782 | ‎17/09/2021

Scroll to top

Top

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím

Nimtseá metsudát Jakra mitekufát ha-Jashmonaím


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אחרי מאה שנות חיפוש נמצאה מצודת החקרא
פתרון לאחת החידות הארכיאולוגיות הגדולות בהסטוריה של ירושלים: חוקרי רשות העתיקות מעריכים: מצאנו את שרידי החקרא – המצודה שבאמצעותה שלטו היוונים על בית המקדש לפני יותר מ-2000 שנה (בארץ)