Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Tishri 5782 | ‎24/09/2021

Scroll to top

Top

Efraim Laor

Ot Hagvurá: Efraim Laor bemiljémet Yom Kipur baGolán

4 Iyyar 5778 (19/04/2018) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך ימי הלחימה הראשונים, אחד ממפקדי הפלוגות ניגש ללאור והציע לו להתמנות לסגנו. יום לאחר מכן, כבר הוצע לו חזרה התפקיד ממנו הודח לפני המלחמה. “את המלחמה התחיל הגדוד עם 44 טנקים, … Leer más