Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Sivan 5784 | ‎15/06/2024

Scroll to top

Top

Ot Hagvurá: Efraim Laor bemiljémet Yom Kipur baGolán

Ot Hagvurá: Efraim Laor bemiljémet Yom Kipur baGolán

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במהלך ימי הלחימה הראשונים, אחד ממפקדי הפלוגות ניגש ללאור והציע לו להתמנות לסגנו. יום לאחר מכן, כבר הוצע לו חזרה התפקיד ממנו הודח לפני המלחמה. «את המלחמה התחיל הגדוד עם 44 טנקים, כשאת שלב המגננה סיימנו עם 11 כלים בלבד», מסביר לאור. «אחרי כמה מחזורים של קרבות עם הסורים, בהם הם הדפו אותנו ולסירוגין אנחנו הדפנו אותם, הגיע היום השלישי והמשמעותי בו הסתיים קרב הבלימה, וצה»ל החליט לפתוח במתקפה היישר לתוך סוריה.