Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎26 Iyyar 5782 | ‎27/05/2022

Scroll to top

Top

Erich Kästner

Walter Trier ha-meayer, mefursam beyiurav lesipurei Erich Kästner

3 Elul 5777 (24/08/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בול גרמני לכבוד 100 שנה להולדת אריך קסטנר. הכתובת על העמוד היא: «אמיל והבלשים». אויר על ידי ולטר טריר , משנת 1949 .כל איור כזה הכיל תמיד דמות אדם דמות אשה וכלב. ככל … Leer más