Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎24 Av 5781 | ‎02/08/2021

Scroll to top

Top

Erich Kästner

Walter Trier ha-meayer, mefursam beyiurav lesipurei Erich Kästner

3 Elul 5777 (24/08/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בול גרמני לכבוד 100 שנה להולדת אריך קסטנר. הכתובת על העמוד היא: “אמיל והבלשים”. אויר על ידי ולטר טריר , משנת 1949 .כל איור כזה הכיל תמיד דמות אדם דמות אשה וכלב. ככל … Leer más