Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Sivan 5784 | ‎18/06/2024

Scroll to top

Top

Walter Trier ha-meayer, mefursam beyiurav lesipurei Erich Kästner

Walter Trier ha-meayer, mefursam beyiurav lesipurei Erich Kästner

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – בול גרמני לכבוד 100 שנה להולדת אריך קסטנר. הכתובת על העמוד היא: «אמיל והבלשים». אויר על ידי ולטר טריר
, משנת 1949 .כל איור כזה הכיל תמיד דמות אדם
דמות אשה וכלב. ככל הנראה ביקש להנציח את כלבו האהוב שנדרס