Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Shevat 5781 | ‎21/01/2021

Scroll to top

Top

Eva Warburg

Eva Warburg: matzilát hayeladím meHámburg

27 Tevet 5780 (23/01/2020) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כך סיפרה חוה בעדותה: “התחלנו (הקהילה) להביא ילדים מגרמניה, אוסטריה וצ’כיה לשבדיה, ולחלק אותם בין המשפחות היהודיות, כל זמן שזה התאפשר, וכשכבר לא היו משפחות של יהודים, חילקנו אותם בין משפחות של נוצרים…..באו … Leer más