Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Tishri 5784 | ‎01/10/2023

Scroll to top

Top

Guerra de Desgaste

Hapshitá hanoézet al haí Green

4 Iyyar 5781 (15/04/2021) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הפשיטה הנועזת על האי גרין

התקריות בקו התעלה הלכו ורבו ובעיקבותיהן הלך וגדל שיעור האבידות של חיילי צה»ל. תקופה ארוכה, עד פעולת הקומנדו הימי בעדבייה הגיב צה»ל בפעולות פאסיביות שהתבטאו בהפגזות נגד. … Leer más