Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Adar I 5784 | ‎22/02/2024

Scroll to top

Top

Hapshitá hanoézet al haí Green

Hapshitá hanoézet al haí Green

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הפשיטה הנועזת על האי גרין

התקריות בקו התעלה הלכו ורבו ובעיקבותיהן הלך וגדל שיעור האבידות של חיילי צה»ל. תקופה ארוכה, עד פעולת הקומנדו הימי בעדבייה הגיב צה»ל בפעולות פאסיביות שהתבטאו בהפגזות נגד. לקראת סוף יולי 1969 הוחלט לבצע פשיטה ימית על מבצר האי גרין.
בבחירת האי גרין כיעד לפעולה, חברו יחד מספר גורמים: ראשית פגיעה באויב, במקום בו הוא בוטח בעצמו לחלוטין; שנית, בלימת ההידרדרות במצבנו, שנגרמה עקב הצלחות המצרים בתקופה שקדמה למבצע.
הפעולה בעדבייה היתה אחת הפעולות שנועדה לבלום את תהליך ההסלמה באיזור. המבצע שהוכתר בהצלחה, תרם לאמון המטכ»ל ביכולתה של יחידת הקומנדו הימי לעמוד במשימות הפשיטה על האי גרין
האי הירוק הוא אי מלאכותי המורכב ממבנה מבוצר הבנוי על שרטון. האי שוכן כ-3 ק»מ דרומית לנמל פורט-איברהים, בפיתחה הדרומי של תעלת סואץ. המוצב בנוי משלוש מדרגות, כאשר המדרגה העליונה היא הסלע עצמו, עליו בנוי המבצר, שבסיסו בולט מעט מעל פני המים. האי מתמשך לכיוון צפון-דרום, אורכו כ-145 מ’ ורוחבו המכסימלי כ-65 מ.
 . האי גרין נחשב, לפחות בעיני המצרים, למבצר המוגן והשמור ביותר שלהם בחזית עם ישראל, ולכן  חשיבות ההצלחה במבצע היתה גדולה.
האי גרין, כיעד מבוצר, אופיו מיוחד במינו. הפשיטה על האי חייבה גישה חדשה ומיוחדת, אשר כמותה לא ידע צה»ל בפעולות תגמול קודמות. ההשתלטות על המבצר והבעייה המיוחדת של גישה ליעד המוצף מים, חייבו את מתכנני הפעולה להכנות מדוקדקות ביותר.
הוברר, כי כדי להשיג את יתרון ההפתעה הגמורה, שהוא תנאי להצלחת הפעולה, יש להגיע אל האי בצלילה. מאחורי הלוחמים שיבצעו את הפעולה עמדו ימי אימונים קשים, בהם בוצעו תירגולי הפשיטה על האי. נבנה דגם מדויק של האי, אשר העניק ללוחמים את תחושת המקום, .
ביצוע הפעולה הוטל על שתי יחידות שהשתלבו במבצע: הקומנדו הימי וסיירת מטכ»ל. שיטת הפעולה היתה – הגעת כוח ראשון ליעד מצידו הצפוני של האי, שם מצוי גישרון, הסתערות ותפיסת מאחז, ולאחר מכן, עם הגעת גל הלוחמים השני, טיהור וחבלה בתותחים ובמיתקנים השונים, כאשר מדרום לאי יופעל רתק על-ידי מספר לוחמים