Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎30 Sivan 5782 | ‎29/06/2022

Scroll to top

Top

haapalá

Inge Daminsky Z”L, higuía ártza ba-oniyá Patria ve-shirtá ba-tzavá ha-bríti

6 Kislev 5778 (23/11/2017) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – המסע לארץ באניה פטריה והעבודה במצרים, עדותה של אינגה דמינסקי באניה קבלנו רק כוס מים אחת ביום ולחם גרוע וזה גרם לנו מחלות. באניה כרעה ללדת אשה ואנו החלטנו לוותר עם מנת המים שלנו … Leer más

Parashat Klodovo Sabac, ha-maapilím sheló higuíu

3 Adar I 5776 (11/02/2016) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרשת קלָאדוֹבוֹ–שַאבַּאץ (Kladovo–Šabac) היא פרשה בתולדות ההעפלה והשואה, שבה יצאו בנובמבר 1939 1,200 מעפילים מגרמניה ומאוסטריה בדרכם לארץ ישראל ועקב בעיות בנתיבי העלייה, היטלטלו במשך שנה וחצי בין שני הכפרים קלאדובו … Leer más

Shivím vejamesh shaná letibúa haoniyá Patria, mesifró shel Naftali Ron

14 Av 5775 (30/07/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – פרשת הפטריה יצרה הד גדול ביישוב העברי. רבים הבינו כי איום רב נשקף ליהדות אירופה מגרמניה הנאצית, והזדהו עם מאבקם של המעפילים להגיע אל חופי הארץ ולהתיישב בה. אולם … Leer más