Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

James Simon

James Simon: ha-asfán vehatorém hayehudí lemuseonéi Berlín, jozér legaléria beBerlín

17 Heshvan 5780 (14/11/2019) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הגלריה נקראת על שמו של הנרי ג’יימס סימון, שתרם רבות להקמת המוזיאונים שבאי. סימון היה איש עסקים יהודי-גרמני ונדבן חשוב למטרות חברתיות הן בברלין והן בארץ ישראל. בברלין הוא תרם בין היתר לבניית … Leer más