Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5784 | ‎19/05/2024

Scroll to top

Top

James Simon: ha-asfán vehatorém hayehudí lemuseonéi Berlín, jozér legaléria beBerlín

James Simon: ha-asfán vehatorém hayehudí lemuseonéi Berlín, jozér legaléria beBerlín

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הגלריה נקראת על שמו של הנרי ג’יימס סימון, שתרם רבות להקמת המוזיאונים שבאי. סימון היה איש עסקים יהודי-גרמני ונדבן חשוב למטרות חברתיות הן בברלין והן בארץ ישראל. בברלין הוא תרם בין היתר לבניית הבריכה הציבורית הראשונה (ועל כן הוא מונצח על קיר הבריכה, שברחוב Gartenstraße מספר 5) כמו גם לחשיפת ממצאים רבים שהפכו את המוזיאונים שבברלין לאטרקציה עולמית (בהם ראשה של מלכת מצרים, נפרטיטי