Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎27 Iyyar 5782 | ‎28/05/2022

Scroll to top

Top

Nevé Shaanán

Im Zvika Barabi, yoshev rosh váad Nevé Shaánan Haifa, al pituaj hashejuná

6 Heshvan 5775 (30/10/2014) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אזור נווה שאנן בחיפה מקבץ בתוכו את השכונות הוותיקות בכרמל החיפאי. לאורך השנים נחשב האזור לשכונה אחת שהתפתחה לתתי שכונות רבות. שני חלקיו הבולטים, בין מורדות הכרמל המזרחי, רכס אבא חושי … Leer más