Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Adar I 5784 | ‎26/02/2024

Scroll to top

Top

Im Zvika Barabi, yoshev rosh váad Nevé Shaánan Haifa, al pituaj hashejuná

Im Zvika Barabi, yoshev rosh váad Nevé Shaánan Haifa, al pituaj hashejuná


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אזור נווה שאנן בחיפה מקבץ בתוכו את השכונות הוותיקות בכרמל החיפאי. לאורך השנים
נחשב האזור לשכונה אחת שהתפתחה לתתי שכונות רבות. שני חלקיו הבולטים, בין
מורדות הכרמל המזרחי, רכס אבא חושי וואדי רושמיה, הם שכונת יזרעאליה ורמות נווה שאנן

andarta