Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎27 Iyyar 5782 | ‎28/05/2022

Scroll to top

Top

Uri Orbach

Ha-sar Uri Orbach zijronó livrajá

30 Shevat 5775 (19/02/2015) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אורי אורבך כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על יהדות. מדהים להיווכח עד כמה הדיבור על יהדות במדינת היהודים הוא כה קצר-רוח, כה חסר ושטחי

Leer más