Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Heshvan 5780 | ‎19/11/2019

Scroll to top

Top

Ha-sar Uri Orbach zijronó livrajá

Ha-sar Uri Orbach zijronó livrajá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אורי אורבך
כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על יהדות.
מדהים להיווכח עד כמה הדיבור על יהדות
במדינת היהודים הוא כה קצר-רוח, כה חסר ושטחי