Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎25 Iyyar 5782 | ‎26/05/2022

Scroll to top

Top

Ha-sar Uri Orbach zijronó livrajá

Ha-sar Uri Orbach zijronó livrajá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אורי אורבך
כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על יהדות.
מדהים להיווכח עד כמה הדיבור על יהדות
במדינת היהודים הוא כה קצר-רוח, כה חסר ושטחי