Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Anita Rivin mesapéret besifrá «Shaá lehatzot» al knisát hanátzim le-Vina

Anita Rivin mesapéret besifrá «Shaá lehatzot» al knisát hanátzim le-Vina

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – עלילת הספר היא עדות מצוינת של שורדי השואה ובעיקר תמונת מצב להלך הרוח של מי ששרד ונותר בחיים, זאת עדות איך זוועת השואה הותירה בם צלקת מדממת וכואבת גם בחייהם החדשים גם שרחקו עם השנים מהתופת.
הספר ‘שעה לחצות’ הינו מסמך היסטורי של חלק מההתהוות שלנו כעם השב למולדתו, ובהחלט ראוי להנצחה ולמידה בבתי ספר, כדי שדורות הבאים יידעו ולא ישכחו את שנעשה לעם היהודי בידי הגרמנים הנאצים.