Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Av 5781 | ‎28/07/2021

Scroll to top

Top

Anita Rivin

Anita Rivin mesapéret besifrá “Shaá lehatzot” al knisát hanátzim le-Vina

29 Heshvan 5779 (07/11/2018) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – עלילת הספר היא עדות מצוינת של שורדי השואה ובעיקר תמונת מצב להלך הרוח של מי ששרד ונותר בחיים, זאת עדות איך זוועת השואה הותירה בם צלקת מדממת וכואבת גם בחייהם החדשים גם … Leer más