Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎8 Tammuz 5784 | ‎14/07/2024

Scroll to top

Top

Esther Ha-Malká: kalat pras Israel Esther Herlitz

Esther Ha-Malká: kalat pras Israel Esther Herlitz


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כלת פרס ישראל בתחום מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, היא השגרירה וחברת הכנסת לשעבר אסתר הרליץ. הרליץ היא האישה הראשונה שכיהנה כשגרירה ושימשה כדיפלומטית מצטיינת של מדינת ישראל, בין היתר כשגרירת ישראל בדנמרק וכקונסולית בניו יורק.
בנימוקי הוועדה לבחירתה של הרליץ, נכתב כי «מאז קום המדינה בלטה הגב’ הרליץ בפעילותה הציבורית, ההתנדבותית הדיפלומטית שלה – כחלוצה ההולכת לפני המחנה ולעתים כפורצת דרך לנשים רבות שבאו בעקבותיה. תחושת השליחות שלה והרצון לתרום לחברה ולמדינה ליוותה ומלווה אותה בכל פעילותה, מצעירותה ועד עצם היום הזה. גב’ הרליץ הייתה חברת הכנסת הראשונה שכיהנה בועדת החוץ והביטחון ובהמשך השנים כיהנה כשגרירת ישראל בדנמרק. אסתר יזמה והקימה את «אות הנשיא למתנדב» המוענק על פעילות התנדבותית של מבוגרים או של נוער, אשר תרמו תרומה ייחודית לטובת המדינה והחברה בישראל. אסתר הרימה תרומה חשובה בתחומי ההסברה, התרבות וההתנדבות בקהילה.»