Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎19 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Musar Germania hayom, ve-Iriyat Koblenz


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – האם אינטרסים כספיים גוברים על המחוייבות המוסרית של גרמניה ליהודיה? מבחינת עירית קובלנץ, החשבון ההיסטורי עם היהודים כבר נסגר.
ראשי העיר הגרמנית הקטנה ששקעה בחובות החליטו למכור את בניין בית הכנסת הישן, למשקיע שמבקש להפכו לקומפלקס של דירות ומסעדות.