Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Ha-anashím shelanu be-Irak

Ha-anashím shelanu be-Irak

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – האנשים שלנו בעיראק
בין פיגוע לפיגוע, כשארצם עולה בלהבות ונאכלת על ידי דאעש, הצטרפו מוסלמים מבגדד לקבוצת פייסבוק של יהודים יוצאי עיראק. על הקיר ובגלוי מתנהלות שיחות מרגשות על הגעגועים למולדת של פעם, על אוכל ועל פוליטיקה. וכן, העיראקים אפילו מתעדים עבור חבריהם הציונים את הבתים, הרחובות והמקומות הקדושים שהשאירו מאחור כשעלו לישראל.

Etiquetas