Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Sivan 5783 | ‎28/05/2023

Scroll to top

Top

Klipót hatapúz me-Éretz Israel belév hakfór. Sipuro shel Haim Yoavi Rabinovich

Klipót hatapúz me-Éretz Israel belév hakfór. Sipuro shel Haim Yoavi Rabinovich

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ערב מושלג אחד חזר אבא ז»ל מהעבודה והחליט לקחת אותי, ילד בן שש, לרכוש יחד עמו את התפוז הנכסף מארץ ישראל. אימא ז»ל התנגדה שבנה הקטן ייצא בערב חורפי ומושלג שכזה, אך אבא התעקש. הוא לקח את שקית הטלית ויחד יצאנו לדרך. כך צעדנו בשלג, כאשר אבא הטיל עלי את ה’אחריות’ לשאת את השקית שבתוכה התפוז היחיד שרכשנו.