Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Tammuz 5784 | ‎18/07/2024

Scroll to top

Top

Manguinát hapsanter she-sardá

Manguinát hapsanter she-sardá

HAPÌNÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הפסנתר ששרד את הנאצים מצא בית חדש

פסנתר בן 100 שנה, שהביאו בני משפחת מרגוליס ארצה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, נתרם למשמרת עולם ל»יד ושם» • בן המשפחה: «חלק מההיסטוריה של העם היהודי בגולה»