Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Sivan 5779 | ‎24/06/2019

Scroll to top

Top

Manguinát hapsanter she-sardá

Manguinát hapsanter she-sardá

HAPÌNÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הפסנתר ששרד את הנאצים מצא בית חדש

פסנתר בן 100 שנה, שהביאו בני משפחת מרגוליס ארצה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, נתרם למשמרת עולם ל»יד ושם» • בן המשפחה: «חלק מההיסטוריה של העם היהודי בגולה»