Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎24 Adar 5781 | ‎08/03/2021

Scroll to top

Top

Meguilat Esther bat 400 shaná meItalia

Meguilat Esther bat 400 shaná meItalia

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – איך נראית מגילת אסתר בת 400 שנה?
המגילה שכתב משה בן אברהם פסקארול ב-1616 היא מהעתיקות ביותר שנשתמרו. אורכה כארבעה מטרים, ואיוריה מלמדים על חיי היהודים – לא בפרס, אלא באיטליה

meguila 1