Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎7 Kislev 5783 | ‎01/12/2022

Scroll to top

Top

Mimtzaím jashuvím be-Tel Shikmóna be-Haifa

Mimtzaím jashuvím be-Tel Shikmóna be-Haifa

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אזור זה של התל נחפר ביסודיות בין השנים 1963–1977 על ידי ד”ר יוסף אלגביש מטעם מוזיאון חיפה, בתמיכתו הפעילה של ראש העיר דאז, אבא חושי, והיה ידוע בקרב הארכיאולוגים והמומחים על הממצא החומרי העשיר שנמצא בו. אלא שמסיבות שונות מרבית הממצאים לא פורסמו מעולם בכתבי עת מדעיים ורובם היו חבויים מעיניהם של החוקרים