Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎11 Iyyar 5781 | ‎22/04/2021

Scroll to top

Top

Sipuréi hajasidut shesardú et haésh: haproiect shel Shai Agnón ve-Martin Buber

Sipuréi hajasidut shesardú et haésh: haproiect shel Shai Agnón ve-Martin Buber

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שנת 1924: הסופר ש”י עגנון והפילוסוף מרטין בובר עמלו בגרמניה על כתיבת אוסף סיפורי חסידות, פרויקט שאותו יזם המשורר חיים נחמן ביאליק – אבל שריפה שפרצה בביתו של עגנון כילתה את כתבי היד – היום, עשרות שנים לאחר האירוע הטראומטי, נחשפו 41 דפים ששרדו את הדליקה בטקס חגיגי בבית הנשיא בירושלים.