Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎27 Shevat 5782 | ‎29/01/2022

Scroll to top

Top

Taglít leyád Béit Shémesh milifné 2700 shaná, Mamléjet Yehudá

Taglít leyád Béit Shémesh milifné 2700 shaná, Mamléjet Yehudá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במשך שנים היה כביש 38, המחבר את בית־שמש למחלף שער הגיא, פקוק ומסורבל. אבל לאחרונה, בעקבות עבודות תשתית נרחבות, הוא הפך לאוטוסטרדה בה תוכלו לחלוף במהירות בין נופי התנ”ך: כאן הסתובב שמשון הגיבור ונלחם באריות, פה עבר ארון הברית בדרכו חזרה לשילה לאחר שנפל בידי הפלישתים, ולא רחוק מכאן הביס דוד את גוליית.