Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎3 Iyyar 5781 | ‎15/04/2021

Scroll to top

Top

Taglít leyád Béit Shémesh milifné 2700 shaná, Mamléjet Yehudá

Taglít leyád Béit Shémesh milifné 2700 shaná, Mamléjet Yehudá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – במשך שנים היה כביש 38, המחבר את בית־שמש למחלף שער הגיא, פקוק ומסורבל. אבל לאחרונה, בעקבות עבודות תשתית נרחבות, הוא הפך לאוטוסטרדה בה תוכלו לחלוף במהירות בין נופי התנ”ך: כאן הסתובב שמשון הגיבור ונלחם באריות, פה עבר ארון הברית בדרכו חזרה לשילה לאחר שנפל בידי הפלישתים, ולא רחוק מכאן הביס דוד את גוליית.