Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Tishri 5784 | ‎04/10/2023

Scroll to top

Top

Ha-Tanáj shel Bergen-Belsen

Ha-Tanáj shel Bergen-Belsen

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – על פנקס קטן: התנ»ך של ברגן בלזן
בלזן דפים זעירים מלאים באיורי התנ»ך, צייר אביה של דינה דסברג הקטנה בברגן 43 על פנקס שעליו חקוקים המספרים הסידוריים של המשלוחים שהגיעו אל הם נשמרו במחבוא בתוך קופסת סיגרים עד לפטירתו, ולאחרונה הועברו המחנה. עכשיו הם נחשפים כאן לראשונה: «הגענו בתנ»ך המאויר עד לשופטים, שאול ושמואל, וזהו. אבא לא יכול היה יותר» ל»יד ושם»