Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎22 Sivan 5783 | ‎11/06/2023

Scroll to top

Top

Hasportaít Agnes Keletí joguéguet meá shaná lehuladetá

Hasportaít Agnes Keletí joguéguet meá shaná lehuladetá

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – המתעמלת המיתולוגית אגנס קלטי חוגגת 100, ועדיין שומרת על גמישות

היא זכתה ב-10 מדליות אולימפיות, חינכה דורות של מתעמלות ישראליות, קיבלה פרס ישראל ונחשבת גיבורה לאומית במולדת, הונגריה, שם היא גרה בשנים האחרונות

חיה הלפרין: «היא הייתה מאמנת ומורה קשוחה, אבל מאוד הגונה ומתחשבת, וגם הקפידה לחנך לערכים נכונים. בריאות הגוף היתה במקום ראשון