Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Tishri 5784 | ‎03/10/2023

Scroll to top

Top

Któvet ivrít kedumá im klalót hitgaltá beÍr Davíd

Któvet ivrít kedumá im klalót hitgaltá beÍr Davíd

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – הכתובת הקדומה ביותר בירושלים התגלתה בעיר דוד

הכתובת הקדומה והחשובה ביותר שהתגלתה עד היום בירושלים, נמצאה במתחם מקדש המצבה הסמוך למעיין הגיחון בעיר דוד – והיא נחרתה על אבן כקללה נגד שר העיר של ירושלים, ומלמדת על סכסוך בין בעלי ההשפעה בעיר

תגלית ראשונה מסוגה בירושלים: בסמוך למעיין הגיחון שבעיר דוד התגלה לוח אבן הנושא את מילות הקללה: «ארור», «מת» ו»תמת». במרכז הלוח מופיע תפקידו של האדם שכנגדו כוונה הקללה: שר העיר.

שוליו המסותתים של לוח האבן המלבני שרוחבו 26.7 ס»מ ואורכו 20.8 ס»מ נשתמרו רק בחלקם, אך הכתובת שבמרכז הלוח נמצאה בשלמותה, ומצב השתמרותה מעולה.