Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Mimtzaím hameidím al hakésher shel am Israel liYrushalaím velamikdásh

Mimtzaím hameidím al hakésher shel am Israel liYrushalaím velamikdásh

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – כתובת השילוח

כתובת עברית זו מתוארכת לתקופה הישראלית (למאה השמינית לפנה»ס) והיא נתגלתה ע»י שני ילדים בשנת 1880 מטרים ספורים ממוצאה הדרומי של המנהרה המכונה ‘נקבת חזקיהו’. היא מוצגת כיום במוזיאון הארכיאולוגי של איסטנבול, טורקיה וזאת מכיוון שהיא נתגלתה בזמן שהעות’מאנים שלטו בארץ. הכתובת מתארת את הרגע הדרמטי של המפגש בין שתי קבוצות החוצבים שעבדו על המנהרה. היא נחקקה בסלע קרוב ליציאה מהמנהרה ולא בנקודת המפגש בין הקבוצות והימצאה בתוך המנהרה מעלה שאלה מעניינת: בתוך המנהרה לא הלכו אנשים ולכן לא היו יכולים לראות את הכתובת, מדוע חקקו אותה במקום בו אף אחד לא יראה אותה