Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎18 Kislev 5784 | ‎01/12/2023

Scroll to top

Top

Nevé Tzédek vedaiaréha hahistóriyim hamejubadím

Nevé Tzédek vedaiaréha hahistóriyim hamejubadím

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – השכונה נוסדה בשנת 1887, 22 שנה לפני ייסוד תל אביב  , על ידי משפחות יהודיות שרצו לגור מחוץ ליפו הצפופה. שמה בא מירמיהו הנביא:”כֹּה-אָמַר ה’ צְבָאוֹת, אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, עוֹד יֹאמְרוּ אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה בְּאֶרֶץ יְהוּדָה וּבְעָרָיו, בְּשׁוּבִי אֶת-שְׁבוּתָם: יְבָרֶכְךָ ה’ נְוֵהצֶדֶק, הַר הַקֹּדֶשׁ“ (ירמיהו ל»א, כ»ב).

היוזמה להקמת השכונה באה מחברת «עזרת ישראל» מיפו, שהוקמה במטרה לפעול לטובת הציבור.

נווה צדק הוקמה לבסוף בסיועו של אהרון שלוּש  שהיה בעל קרקעות על גבול יפו. שלוש הציע למכור לחברה מגרש לבניית השכונה החדשה והנחתו הייתה, שאם יתחילו לבנות שכונה על אדמתו יגדל היישוב היהודי מחוץ ליפו ויעלה ערך אדמותיו