Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Sivan 5783 | ‎05/06/2023

Scroll to top

Top

Nóar israelí betékes Yom Hazikarón, miBeít Haséfer Habéinleumí beMadrid, Sefarad

Nóar israelí betékes Yom Hazikarón, miBeít Haséfer Habéinleumí beMadrid, Sefarad

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN –   דברי התלמידים מארגני הטקס: אנחנו 12 בני נוער ישראלים בבית הספר הבין לאומי במדריד – International College Spain.
כחלק מהיותנו קהילה קטנה וייצוג לתרבות הישראלית בבית הספר, החלטנו לייצר מסורת, יחד עם המורה שלנו לעברית אמילין יכין, וזו השנה השנייה בה אנו מפיקים טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ששודר ב-zoom והיה פתוח לכלל הקהילה. כל אחד מאיתנו תרם את חלקו – אם בהקראת קטע, שירה ונגינה, וזה כמובן לווה בתכנית של חזרות, הקלטות ועוד.
אנו גאים להיות נוער ישראלי על אדמת ספרד ולייצג את מדינת ישראל, ערכיה ותרבותה ולזכור לעד את הגיבורים שנפלו בדרך על מנת שאנחנו נהייה בחיים.
הפקת הטקס הינה בהתנדבות מלאה ודרשה מכל אחד ואחת מאינו להירתם, גם אם במקביל לבחינות, עבודות ולימודים בבית הספר.
נוכל לסכם ולומר במשפט אחד – עוצמת ההתרגשות, הצער, אך גם התקווה, תמשיך להוביל אותנו בשנים הבאות ותהווה מקור השראה להמשך התרומה וההתנדבות בקהילה הישראלית, היהודית והמקומית.