Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Shevat 5783 | ‎02/02/2023

Scroll to top

Top

Altalena

Parashát Altalena: kné midá le-ivutím

20 Elul 5776 (22/09/2016) |

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – שישים ושמונה שנה לאחר הטבעת אלטלנה .אניה שהביאה נשק שנרכש ע״י הא״צל . ירושלים הנצורה היתה זקוקה לנשק זה, כך גם יתר הארץ שהיתה תחת מלחמה. בגין הגיעה להסכם עם בן … Leer más