Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎12 Nisan 5784 | ‎20/04/2024

Scroll to top

Top

Daniel Galay

An intervyu mit Rivka Basman ben-Hayim

6 Tammuz 5779 (08/07/2019) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי שמועסט מיט רבקה באַסמאַן בן-חיים (93) אין איר הויז אין הרצליה.איר נאָענטע באַקאַנטשאַפט מיט אַברהם סוצקעווערן, וועמען זי האָט צום ערשטן מאָלגעטראָפן אין ווילנער געטאָ און שפעטער, שוין … Leer más

Rafael Halff kumt lernen Yiddish in Tel-Aviver Universitet

15 Sivan 5779 (17/06/2019) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אַן אינטערוויו מיט רפאל האַלף, אַ יונגער סטודענט פון ניו-יאָרק,וועלכער איז געקומען אין ישראל לערנען פאַר זייַן מאַסטער-טיטל אין יידיש. ער דערציילט אונדז וועגן זיינע לימודים אין תל-אביבער אוניווערסיטעט, … Leer más

An intervyu mit Isroel Rudnitsky, lang yeriker yiddisher redaktor

9 Iyyar 5779 (13/05/2019) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי שמועסט מיט ישראל רודניצקי וועגן זייַן לאַנג-יעריקער רעדאַקטאָרישער טעטיקייט און בעיקר וועגן זייַן ענגער באַציונג מיטן שרייַבער אהרון צייטלין וואָס פלעגט קומען פון ניו-יאָרק קיין תל-אָביב כדי … Leer más

Galay interviuyrt Lena Luchina, a yunge linguistin (Tsveyter Teyl)

18 Kislev 5779 (25/11/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – לענאַ לוטשינאַ (26) צוויי יאָר אין ישראל. אַ דאָקטאָראַנטע אין יידישער לינגוויסטיק, וואָס גלייַכצייַטיק פאַרנעמט זיך מיט דערלערנען די יידישע שפּראַך. איין קלאַס פירט זי אין בית לייוויק, נאָר … Leer más

Galay interviuyrt Lena Luchina, a yunge linguistin (Ershter Teyl)

11 Kislev 5779 (19/11/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – לענאַ לוטשינאַ (26) צוויי יאָר אין ישראל. אַ דאָקטאָראַנטע אין יידישער לינגוויסטיק, וואָס גלייַכצייַטיק פאַרנעמט זיך מיט דערלערנען די יידישע שפּראַך. איין קלאַס פירט זי אין בית לייוויק, נאָר … Leer más

Der driter yiddish teater festival in Bukaresht

8 Heshvan 5779 (16/10/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – צווישן 7טן און 14טן אָקטאָבער הייַיאר איז אין בוקאַרעשט פאָרגעקומען דער דריטער אינטערנאַציאָנאַלער יידיש-טעטאטער פעסטיוואַל. ס’האָבן זיך באַטייליקט אַנסאַמבלען פון רומעניע, פ»ש, פראַנקרייַך, פוילן און ישראל. די יידישע מוזיק … Leer más

A bagegenish mit Fany Hoijnbaum geratevete fun Jurbn

19 Tammuz 5778 (01/07/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי גיט איבער, אז דער לייוויק-פארלאג גרייט צו א בוך דערציילונגען פון דוד אומרו (1910 – 1941), א קאוונער יידישער שרייבער אומגעבראכט דורך די דייטשן. פרוי פאני הויכנבאום … Leer más

Zibetzik yor Medinas Isroel

22 Iyyar 5778 (07/05/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראָגראַם הערן מיר אַ פראַגמענט פון «אַ מאָנאָלאָג פון אַ יידענע» פון אברהם גאָפלאַט. עס ווערט דאָ באַשריבן ווי אויף אַ שיף אין וועג פון אייראָפע צו … Leer más

«A mayse mit a pekl»: naye pyese oyf Yiddish

26 Adar 5778 (12/03/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי דערציילט וועגן צוויי פאָרלעזונגען פון זיין לעצטער עפישער דראַמע «אַ מעשה מיט אַ פעקל». אַרום 25 באַטייליקטע טרעפן זיך כּדי פאָרליינען די פּיעסע און אַרומרעדן אירע הויפּט … Leer más

A Yiddish Teater-Konferents in Leyvik Hoyz

21 Shevat 5778 (05/02/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דעם 23סטן יאנואר 2018 איז אין לייוויק-הויז פארגעקומען די יערלעכע קאנפערענץ, דאס מאל געווידמעט יידיש-טעאטער און מולטי-קולטוראליזם. ס’האט באגריסט אירווין קאטלער, געוועזענער יוסטיץ-מיניסטער פון קאנאדע, און אין דער ארגאניזיר-קאמיסיע … Leer más

Fil tetikayt far Yiddish… nu, iz vos?

21 Tevet 5778 (08/01/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראגראם גערט באהאנלדט די פראגע אז אין ישראל ווען מען קוקט דורך די טעטיקייטן-רשימה פון יידיש-אינסטיטוציעס און יחידם מאכט עס א גרויסן רושם, נאר די ווירקונע אויף … Leer más

Rudy Rosenfeld, veteran fun Melukhishn, Yiddishn Teater in Rumenye

17 Tevet 5778 (03/01/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – רודי ראזענפעלד, פון רומעניש יידישן מלוכה-טעאטער דערציילט וועגן זיין קאריערע אויף דער יידישער בינע, זיין באטייליקונג אין דער טעאטער-סטודיע וואס האט אויסגעשולט די גרעסטע יידישע סטארן ביזן היינטיקן … Leer más

Vizit-karte: Rafael Goldwaser, idisher aktyor (tsveyter teyl)

24 Kislev 5778 (11/12/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דערציילנדיק וועגן זיין אויסשולונג אלס אקטיאר, באשרייבט גאלדוואסער די אנשטאלטן ווו ער האט געשפילט ביז ער איז אנגעקומען צו דעם נאצינאלן טעאטער אין ישאל – הבימה. דא האט ער … Leer más

Vizit-karte: Rafael Goldwaser, idisher aktyor (ershter teil)

5 Kislev 5778 (22/11/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראגראם דערציילט אונדז דער יידישער אקטיאר רפאל גאלדוואסער וועגן זיין טאלאנט פאר טעאטער וואס ער האט געירשנט פון זיין פאטער זישע גאלדוואסער ז»ל, אין בוענאס איירעס. די … Leer más

Shmuest mit Barry Davis fun London

25 Heshvan 5778 (13/11/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי פירט א שמועס מיט בערי דייוויס פון לאנדאן. ביידע זענען באפריינדעט שוין צענדליקער יארן. בערי דייוויס, א היסטאריקע, איצט שוין ע פאנסיאנירטער, יידיש-אקטיוויסט אין לאנדאן זינט פיל … Leer más

Sikes Oyfn Teater – Festival in Ako

28 Tishri 5778 (18/10/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי איז אנטציקט פון דעם לעצטן טעאטער-פעסטיוואל וואס עס איז אין עכו פארגעקומען צום 38סטן מאל. ער דערציילט וועגן עטלעכע פארשטעלונגען פראדוצירט אין ישראל און אויך אנסאמבלען געקומענע … Leer más

An Akademye gevidmet di umgebrajte yiddishe shrayber in Ratnfarband in yor 1952

23 Nisan 5777 (19/04/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – «זייער ליד איז מיט אונדז» אַזוי וועט הייסן די טרויער אַקאַדעמיע וואָס וועט אין תל-אָביב פאָרקומען דעם 9טן יולי 2017. די כוונה פון אָט דעם קעפל איז צו באַטאָנען … Leer más

Oyf der gantser yiddisher velt fayert men Purim

16 Adar 5777 (13/03/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דער היַינטיקער פּראָגראַם פֿון תל-אביב איז געווידמעט פּורים. אין ערשטן טייל, דניאל גלאי דערציילט ווי אַזוי ער האָט אריַינגעבראכט דעם פּורים-מאָטיוו אין צוויי פֿון זיַינע שאַפֿונגען פֿאַר דער בינע. … Leer más

Velkhe iz di gezelshaftlekhe role fun yunge kinstlers in Yiddish-renesans?

11 Shevat 5777 (07/02/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי, פון תל-אביב, דערציילט וועגן א פילם וואס מען וועט ווייזן די וואך אין בית לייוויק געווידמעט די אפערא-זינגערין ברכה קול. זי וועט אויך אויפפירן לידער פון לייבו … Leer más

Intervyu mit Roni Cohen, a yunger israeli vos hot zikj farlibt in Yiddish un arbet itst in Leyvik Hoyz

19 Tevet 5777 (16/01/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין ערשטן טייל פון פראגראם דניאל גלאי פון תל-אביב דערציילט, אז די סאציאלע פארפליכטונג פון לייוויק-הויז כלפי דער ישראל-געזעלשאפט איז א הויפט כאראקטעריסטיק פון אט דער אינסטיטוציע. ער אינטערוויואירט … Leer más