Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎14 Sivan 5779 | ‎16/06/2019

Scroll to top

Top

Daniel Galay

An intervyu mit Isroel Rudnitsky, lang yeriker yiddisher redaktor

9 Iyyar 5779 (13/05/2019) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי שמועסט מיט ישראל רודניצקי וועגן זייַן לאַנג-יעריקער רעדאַקטאָרישער טעטיקייט און בעיקר וועגן זייַן ענגער באַציונג מיטן שרייַבער אהרון צייטלין וואָס פלעגט קומען פון ניו-יאָרק קיין תל-אָביב כדי … Leer más

Galay interviuyrt Lena Luchina, a yunge linguistin (Tsveyter Teyl)

18 Kislev 5779 (25/11/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – לענאַ לוטשינאַ (26) צוויי יאָר אין ישראל. אַ דאָקטאָראַנטע אין יידישער לינגוויסטיק, וואָס גלייַכצייַטיק פאַרנעמט זיך מיט דערלערנען די יידישע שפּראַך. איין קלאַס פירט זי אין בית לייוויק, נאָר … Leer más

Galay interviuyrt Lena Luchina, a yunge linguistin (Ershter Teyl)

11 Kislev 5779 (19/11/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – לענאַ לוטשינאַ (26) צוויי יאָר אין ישראל. אַ דאָקטאָראַנטע אין יידישער לינגוויסטיק, וואָס גלייַכצייַטיק פאַרנעמט זיך מיט דערלערנען די יידישע שפּראַך. איין קלאַס פירט זי אין בית לייוויק, נאָר … Leer más

Der driter yiddish teater festival in Bukaresht

8 Heshvan 5779 (16/10/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – צווישן 7טן און 14טן אָקטאָבער הייַיאר איז אין בוקאַרעשט פאָרגעקומען דער דריטער אינטערנאַציאָנאַלער יידיש-טעטאטער פעסטיוואַל. ס’האָבן זיך באַטייליקט אַנסאַמבלען פון רומעניע, פ”ש, פראַנקרייַך, פוילן און ישראל. די יידישע מוזיק … Leer más

A bagegenish mit Fany Hoijnbaum geratevete fun Jurbn

19 Tammuz 5778 (01/07/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי גיט איבער, אז דער לייוויק-פארלאג גרייט צו א בוך דערציילונגען פון דוד אומרו (1910 – 1941), א קאוונער יידישער שרייבער אומגעבראכט דורך די דייטשן. פרוי פאני הויכנבאום … Leer más

Zibetzik yor Medinas Isroel

22 Iyyar 5778 (07/05/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראָגראַם הערן מיר אַ פראַגמענט פון “אַ מאָנאָלאָג פון אַ יידענע” פון אברהם גאָפלאַט. עס ווערט דאָ באַשריבן ווי אויף אַ שיף אין וועג פון אייראָפע צו … Leer más

“A mayse mit a pekl”: naye pyese oyf Yiddish

26 Adar 5778 (12/03/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי דערציילט וועגן צוויי פאָרלעזונגען פון זיין לעצטער עפישער דראַמע “אַ מעשה מיט אַ פעקל”. אַרום 25 באַטייליקטע טרעפן זיך כּדי פאָרליינען די פּיעסע און אַרומרעדן אירע הויפּט … Leer más

A Yiddish Teater-Konferents in Leyvik Hoyz

21 Shevat 5778 (05/02/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דעם 23סטן יאנואר 2018 איז אין לייוויק-הויז פארגעקומען די יערלעכע קאנפערענץ, דאס מאל געווידמעט יידיש-טעאטער און מולטי-קולטוראליזם. ס’האט באגריסט אירווין קאטלער, געוועזענער יוסטיץ-מיניסטער פון קאנאדע, און אין דער ארגאניזיר-קאמיסיע … Leer más

Fil tetikayt far Yiddish… nu, iz vos?

21 Tevet 5778 (08/01/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראגראם גערט באהאנלדט די פראגע אז אין ישראל ווען מען קוקט דורך די טעטיקייטן-רשימה פון יידיש-אינסטיטוציעס און יחידם מאכט עס א גרויסן רושם, נאר די ווירקונע אויף … Leer más

Rudy Rosenfeld, veteran fun Melukhishn, Yiddishn Teater in Rumenye

17 Tevet 5778 (03/01/2018) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – רודי ראזענפעלד, פון רומעניש יידישן מלוכה-טעאטער דערציילט וועגן זיין קאריערע אויף דער יידישער בינע, זיין באטייליקונג אין דער טעאטער-סטודיע וואס האט אויסגעשולט די גרעסטע יידישע סטארן ביזן היינטיקן … Leer más

Vizit-karte: Rafael Goldwaser, idisher aktyor (tsveyter teyl)

24 Kislev 5778 (11/12/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דערציילנדיק וועגן זיין אויסשולונג אלס אקטיאר, באשרייבט גאלדוואסער די אנשטאלטן ווו ער האט געשפילט ביז ער איז אנגעקומען צו דעם נאצינאלן טעאטער אין ישאל – הבימה. דא האט ער … Leer más

Vizit-karte: Rafael Goldwaser, idisher aktyor (ershter teil)

5 Kislev 5778 (22/11/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם פראגראם דערציילט אונדז דער יידישער אקטיאר רפאל גאלדוואסער וועגן זיין טאלאנט פאר טעאטער וואס ער האט געירשנט פון זיין פאטער זישע גאלדוואסער ז”ל, אין בוענאס איירעס. די … Leer más

Shmuest mit Barry Davis fun London

25 Heshvan 5778 (13/11/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי פירט א שמועס מיט בערי דייוויס פון לאנדאן. ביידע זענען באפריינדעט שוין צענדליקער יארן. בערי דייוויס, א היסטאריקע, איצט שוין ע פאנסיאנירטער, יידיש-אקטיוויסט אין לאנדאן זינט פיל … Leer más

Sikes Oyfn Teater – Festival in Ako

28 Tishri 5778 (18/10/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי איז אנטציקט פון דעם לעצטן טעאטער-פעסטיוואל וואס עס איז אין עכו פארגעקומען צום 38סטן מאל. ער דערציילט וועגן עטלעכע פארשטעלונגען פראדוצירט אין ישראל און אויך אנסאמבלען געקומענע … Leer más

An Akademye gevidmet di umgebrajte yiddishe shrayber in Ratnfarband in yor 1952

23 Nisan 5777 (19/04/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – “זייער ליד איז מיט אונדז” אַזוי וועט הייסן די טרויער אַקאַדעמיע וואָס וועט אין תל-אָביב פאָרקומען דעם 9טן יולי 2017. די כוונה פון אָט דעם קעפל איז צו באַטאָנען … Leer más

Oyf der gantser yiddisher velt fayert men Purim

16 Adar 5777 (13/03/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דער היַינטיקער פּראָגראַם פֿון תל-אביב איז געווידמעט פּורים. אין ערשטן טייל, דניאל גלאי דערציילט ווי אַזוי ער האָט אריַינגעבראכט דעם פּורים-מאָטיוו אין צוויי פֿון זיַינע שאַפֿונגען פֿאַר דער בינע. … Leer más

Velkhe iz di gezelshaftlekhe role fun yunge kinstlers in Yiddish-renesans?

11 Shevat 5777 (07/02/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי, פון תל-אביב, דערציילט וועגן א פילם וואס מען וועט ווייזן די וואך אין בית לייוויק געווידמעט די אפערא-זינגערין ברכה קול. זי וועט אויך אויפפירן לידער פון לייבו … Leer más

Intervyu mit Roni Cohen, a yunger israeli vos hot zikj farlibt in Yiddish un arbet itst in Leyvik Hoyz

19 Tevet 5777 (16/01/2017) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין ערשטן טייל פון פראגראם דניאל גלאי פון תל-אביב דערציילט, אז די סאציאלע פארפליכטונג פון לייוויק-הויז כלפי דער ישראל-געזעלשאפט איז א הויפט כאראקטעריסטיק פון אט דער אינסטיטוציע. ער אינטערוויואירט … Leer más

A sofvoj in Isroel, organizirt durjn Hemshej Dor: an intervyu mit Helen Sarid un lider fun Peretz Miransky

8 Heshvan 5777 (08/11/2016) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – אין דעם היינטיקן פראגראם דערציילן מיר וועגן א געלונגענעם סופוואך וואס איז פארגעקומען אין נווה שלום, אין ישראל. דריי דורות האבן צוזאמענגעבראכט, זיך געלערנט יידיש, גענאסן פון א קינסטלערישן … Leer más

An ort vu Idish lebt

27 Av 5776 (31/08/2016) |

IN YIDDISH, FUN BEIS LEYVIK, MIT DANIEL GALAY – דניאל גלאי שטעלט פאר די אייגנארטיקייט פון בית לייוויק, אן ארט ווו יידיש לעבט. מ’דערקלערט די וויכטיקייט

פון יידישן קלאנג, ואס איז אנגעלאדן מיט עמאציעס און רייצט צו זיין שעפעריש. טובה … Leer más