Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎9 Tammuz 5784 | ‎15/07/2024

Scroll to top

Top

Tagliyót arjeológuiot shemeidót al jurbán Yerushaláyim

Tagliyót arjeológuiot shemeidót al jurbán Yerushaláyim

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – עדויות לחורבן ירושלים בידי הבבלים נחשפו בעיר דוד

עדויות לחורבן ירושלים בידי הבבלים נחשפו לאחרונה בעיר דוד בחפירות רשות העתיקות בגן לאומי סובב חומות ירושלים, במימון עמותת אל עיר דוד (אלע»ד).

בחפירות, המתרכזות במדרון המזרחי של עיר דוד, נחשפו מבני מגורים בני 2,500 שנה כשהם מכוסים במפולות אבן. בין אבני המפולות מתגלים ממצאים רבים: שרידי עץ מפוחמים – עדות לחורבן, גלעיני ענבים, כלי חרס, קשקשי דגים ועצמות דגים וחפצי אמנות מיוחדים ונדירים. ממצאים אלה מלמדים על עושרה ואופייה של ירושלים תחת שלטון ממלכת יהודה, ומהווים עדות מרתקת לסופה של העיר ולחורבנה בידי הבבלים.

בין הממצאים הבולטים בחפירה נמנים עשרות קנקנים ששימשו לאגירת תבואה ונוזלים, שעל חלקם נמצאו טביעות חותם. בין היתר, התגלתה טביעת ‘רוזֵטָה’ – דגם של ורדה בעלת שישה עלים. לדברי אורטל כלף וד»ר ג’ו עוזיאל, מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות: «טביעות אלה אופייניות לסוף ימי בית המקדש הראשון והן שימשו את המערכת המנהלית שהתפתחה בשלהי ממלכת יהודה. סימון החפץ איפשר שליטה ובקרה על איסוף היבולים ועל שיווקם ואחסנתם. טביעות ה’רוזֵטָה’ החליפו, למעשה, את טביעות ‘למלך’, אשר שימשו את המערכת המנהלית הקודמת«.