Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎16 Tammuz 5784 | ‎22/07/2024

Scroll to top

Top

Ahuvyá Malkin: hamikrofón harrishón shel ha-Haganá

Ahuvyá Malkin: hamikrofón harrishón shel ha-Haganá


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אהוביה מלכין נולד בשנת 1917 בראש-פינה. בנעוריו היה חבר בתנועת הנוער «המחנות העולים». בשנת 1940 גוייס על ידי שאול אביגור למשימה חשאית ומרתקת: קריין בתחנת הרדיו המחתרתית של «קול ישראל». הוא שרת בתפקיד זה כשלוש שנים עד צאתו לפלמ»ח. אהוביה התגייס לפלמ»ח בשנת 1943 ושירת בפלוגה ו’ עד לשנת 1945. במסגרת זו היה טוראי במחלקה של יצחק רבין.
במלחמת העצמאות גויס להיות קצין התרבות של חזית הדרום. לאחר מכן שימש כראש ענף הסברה בצה»ל וכממלא-מקום קצין חינוך ראשי.
פעילות אזרחית: מנהל חינוכי של בית-ברל. ממייסדי הוצאת הספרים «עם-עובד» וחבר מערכת של ההוצאה. מייסד ועורך «ספרות אופקים». בשנת 2000 ייסד את ביטאון «אלפיים». בשנת 2007 הוציא את ספרו «האקטיביסט» על חייו של אליהו גולומב מראשי ארגון ה»הגנה