Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎3 Nisan 5783 | ‎25/03/2023

Scroll to top

Top

Am Israel Lanetzaj! Yom Atzmaut Sameaj!

Am Israel Lanetzaj! Yom Atzmaut Sameaj!


HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – נצחי העם היהודי
היינו 650,000 יהודים כנגד שאר העולם הערבי. ללא צה»ל (צבא הגנה לישראל) או חיל אוויר. היינו רק קבוצה קטנה של אנשים עקשנים עם שום מקום לאן ללכת.
זכרו: לבנון, סוריה, עירק, ירדן, מצרים, לוב וערב הסעודית, כולם תקפו בעת ובעונה אחת המדינה שהאומות המאוחדות «נתנו» לנו הייתה 65% מדבר. התחלנו את זה מאפס.