Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎5 Kislev 5783 | ‎29/11/2022

Scroll to top

Top

Aron Menczer: manhíg umejanéj ad hamávet

Aron Menczer: manhíg umejanéj ad hamávet

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אהרון מנצ’ר , מנהיג «עליית הנוער» וחבר תנועת הנוער «גורדוניה» באוסטריה. נספה יחד עם חניכיו. הערה: אהרון מנצ’ר, חבר תנועת «גורדוניה» בווינה ועובד «עליית הנוער» בעיר, התמנה למנהל «עליית הנוער» שם בספטמבר 1939. לאחר הפסקת ההגירה מאוסטריה ב – 1940, עסק בהפעלת בית ספר של «עליית הנוער» בווינה, ריכז את פעילות תנועות הנוער הציוניות, היה בקשר ועזר לפעילי התנועות בבנדין ובסוסנובייץ . בחודש מאי 1941 נשלח למחנה עבודת כפייה ליד לינץ . הוחזר לווינה וגורש לטרזין