Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎5 Tevet 5782 | ‎09/12/2021

Scroll to top

Top

Aron Menczer: manhíg umejanéj ad hamávet

Aron Menczer: manhíg umejanéj ad hamávet

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – אהרון מנצ’ר , מנהיג “עליית הנוער” וחבר תנועת הנוער “גורדוניה” באוסטריה. נספה יחד עם חניכיו. הערה: אהרון מנצ’ר, חבר תנועת “גורדוניה” בווינה ועובד “עליית הנוער” בעיר, התמנה למנהל “עליית הנוער” שם בספטמבר 1939. לאחר הפסקת ההגירה מאוסטריה ב – 1940, עסק בהפעלת בית ספר של “עליית הנוער” בווינה, ריכז את פעילות תנועות הנוער הציוניות, היה בקשר ועזר לפעילי התנועות בבנדין ובסוסנובייץ . בחודש מאי 1941 נשלח למחנה עבודת כפייה ליד לינץ . הוחזר לווינה וגורש לטרזין