Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎20 Av 5782 | ‎17/08/2022

Scroll to top

Top

Assaela Weinstein mesapéret al avía, hapartizán Asael Bielski

Assaela Weinstein mesapéret al avía, hapartizán Asael Bielski

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – קומנדו בילסקי

שלושה אחים יהודיים החליטו להתקומם נגד הכיבוש הנאצי. הם הקימו יחידת פרטיזנים מובחרת, הצליחו להציל יותר מ-1,200 יהודים, פוצצו גשרים, הורידו רכבות מהפסים ונקמו בלי פשרות במלשינים. עשי וינשטיין, בתו של אחד האחים, חוזרת אל התקופה בספר חדש. חמישים שנה אחרי המלחמה השם בילסקי עדיין עורר אימה בביילורוסיה

עשהאלה (עשי) וינשטיין-בילסקי, עיתונאית, עורכת «מעריב לילדים», היא בתם של חיה דינצ’ולסקי ועשהאל בילסקי. היא חיפשה דרך להתחבר אל אביה שנהרג במלחמת העולם השנייה אבל לא היתה מסוגלת לטפל בפצעים הפתוחים. לפני כמה שנים היא כתבה ספר ילדים על חבורת בילסקי, «ילדת היער