Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎13 Tishri 5784 | ‎28/09/2023

Scroll to top

Top

Barúj Agadatí: mamtzí haAdleyadot shel Purím, tzayár umeavót hakolnóa vehamajól haisraelí

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ב־1910 הגיע ארצה נער בן 15. לבדו הגיע, בלי קרוב משפחה אחד. הוא נאלץ לעזוב את אודסה בגלל ויכוחים סוערים ומרים עם אביו. הנער התקבל שם לבית הספר לבלט, ולא היה סיכוי קלוש שבקלושים שהאב יאפשר לבנו להיות רקדן. ועוד רקדן בלט.

הנער, ברוך קאושנסקי התקבל לבצלאל, בית הספר לאומנות בירושלים. סדר היום שלו היה מורכב מלימודים ומפרנסה. את הפרנסה הוא מצא בפרדסים של פתח תקווה, שם פגש בין היתר בעולי תימן, שישמשו לו בעתיד השראה להרבה ריקודים שייצור.