Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

‎17 Av 5782 | ‎14/08/2022

Scroll to top

Top

Bepsifasím bebatéi knéset shenitgalú baGalíl, mofía teúr bniyát migdál Babel, kemeser politi linfilát Roma hakrová

Bepsifasím bebatéi knéset shenitgalú baGalíl, mofía teúr bniyát migdál Babel, kemeser politi linfilát Roma hakrová

HAPINÁ HAIVRIT, CON IRIT GREEN – ח’רבת ואדי חמאם נמצאת במוצא נחל ארבל למרגלות מצוקי הר ניתאי, בתוך שרידיו של כפר יהודי גדול מהתקופה הרומית-ביזנטית. בתום עונה ראשונה של חפירות נחשף חלקו הצפוני של בית הכנסת ובו שתי שורות של ספסלים לאורך הקירות. המבנה עשוי בזלת וגיר ושולבו בו פריטים ממבנה קדום יותר. בצדו המזרחי של בית הכנסת הופתעו החופרים לגלות קטע פסיפס ובו סצנה שלא הייתה מוכרת עד כה באמנות בתי הכנסת או באמנות הרומית-ביזנטית בארץ ישראל. על רצפת הפסיפס נראית שורה של חרשי עץ וכלי מלאכתם בידיהם (מסור קשת, מסור זוגי, מפסלת ופטישים שונים). סמוך לבעלי המלאכה מצויר מבנה מונומנטלי ונראה שהם עוסקים בבנייתו. «מאחר שסצנות מקראיות מצויות באמנות בתי הכנסת, ייתכן שלפנינו תיאור של בניית המקדש, של תיבת נח או מגדל בבל